Svaka limenka se računa

Na inicijativu Učeničkog parlamenta Srednje stručne škole Cetinje, škola se priključila značajnoj akciji ,,SVAKA LIMENKA SE RAČUNA”. Ciljevi su poboljšanje uslova za reciklažu limenki, edukacija i povećanje svijesti o značaju reciklaze.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA