Skoči na sadržaj

Radio emisija

Potpredsjednica UP Gimnazije “Niko Rolović” iz Bara i delegatkinja te škole u Uniji srednjoškolaca, Marija Pešić, odabrana j da ispred palamenta govori o njegovim aktivnostima i o UNSCG. Prilikom uključenja u emisiju “Radoznalica” pomenute su sve dosadašnje aktivnosti kao i saradnja sa Unijom ali i ono što parlament planira da uradi.
Na kraju, Marija je podijelila sa slušaocima adresu škol i sve zaintresovane pozvala na saradnju. Dogovoreno je uključenje svake nedjelje.

DODJELA BODOVA

II STPEN DODJELE BODOVA

Ostale aktivnosti- 3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA