Skoči na sadržaj

Primjedba SMŠ "17. septembar" Žabljak – Prihvaćena

Njihova molba je glasila: “Naša škola zbog problema sa e-mail nalogom nije dobila vaš mail za rok slanja zapisnika i izvještaja, a takođe naš računar gdje su sva dokumenta je do prije par dan bio pokvaren, tako da nismo bili u mogućnosti da do sada dostavimo sve što je potrebno. S toga vas molimo da naš rad uvažite i bodujete naše aktivnosti.”
Upravni odbor UNSCG razmotrio je molbu i uz želju da nijedan parlament ne bude “oštećen” za bodove, istu prihvatio. Za uspješan rad UP i motivaciju srednjoškolaca zaista je neophodno cijeniti svaki uloženi napor, stoga UNSCG prihvata izvještaje UP SMŠ “17. septembar” Žabljak, i njihove aktivnosti boduje na sljedeći način:

Integrisani izvještaj

 

Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom Dana ljudskih prava, članovi Učeničkog parlamenta SMŠ ’’17.septembar’’ 10.12.2015. godine, napravili su pano i organizovali izložbu u školskom holu, sa Miladinkom Pejović, profesoricom istorije, koja je održala i predavanje na tu temu. Glavni cilj ovog predavanja je bio taj da se skrene pažnja učenicima na to da se sam koncep ljudskih prava bazira na tome da sva ljudska bića imaju univerzalna prava, koja niko ne smije da im krši. Takođe, profesorica je ispričala i kratak istorijat, nastanak moderne ideje o pravima i detaljnije upoznala učenike sa univerzalnom Deklaracijom o  ljudskim pravima. Ova aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.

Dan sigurnosti interneta

dsinza

Članovi Učeničkog parlamenta SMŠ ’’17.septembar’’ su obilježili Dan sigurnog interneta 10.02.2016. godine, tako što su izradom panoa napravili izložbu u holu škole, a osim toga realizovan je i otvoreni čas na ovu temu za sve zainteresovane. Profesorica Milanka Zarubica je održala predavanje i prikazala prezentaciju, naglašavajući da je internet danas velika industrija i sredstvo pomoću kojeg se zarađuju ogromne količine novca, kao i da zlostavljanje djece putem interneta ostavlja trajne posledice na dječiju psihu, ali da uprkos toj tamnoj strani ima i mnogo prednosti jer daje mogućnost sticanja novih znanja. Naglasila je da treba internet koristiti pametno, na pravi način i u korisne svrhe, ali ujedno uvijek voditi računa o  bezbjednosti. Svi učenici su bili zadovoljni kako je sve realizovano jer su sada proširili svoje znanje naučivši kroz predavanje neke nove podatke, koje su nadovezali na već postojeća znanja koja su stekli na nastavi, seminarima, izletima itd. Aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.

Međunarodni dan djeteta

Učenički parlament SMŠ ’’17.septembar’’ 20.02.2016. godine, organizovao je u holu škole tri izložbe povodom Dana djeteta. Nakon toga, članovi UP su realizovali video prezentaciju aktivnosti tokom prethodne godine. Anita Adžić, profesorica crnogorsko-srpskog jezika, Milanka Zarubica, profesorica informatike i Miladinka Pejović, profesorica istorije, održale su predavanje na ovu temu. Cilj predavanja je bio da podsjeti i senzibiliše učenike o potrebi zaštite djece, maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i drugih oblika diskriminacije.Koristeći postojeća i stečena znanja, Anđela Stešević, čan UP i učenica II razreda je napisala tekst na temu ’’Diskriminacija’’ koji je objavljen na blogu aktiviraj.me. Ova aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.   

Izlet 

izletza

Učenički parlament SMŠ ‘’17.septembar’’ je organizovao izlet da bi učenici svih razreda mogli da posjete Manastir Dajbabe i Lipsku pećinu, kako bi na taj način proširili svoje znanje kroz brojna predavanja. Učenici nisu krili svoje oduševljenje, s’ obzirom na to da većina njih ovdje nikada nije bila.                
Prilikom obilaska pećine, svi su imali mnogo pitanja za vodiča, a za to je presudan uticaj imala velika zainteresovanost učenika kao i sam izgled pećine, koji je po svemu sudeći neobičan u odnosu na prostor gdje svakodnevno boravimo. A Lipska pećina je prava pećinska avantura, jedina valorizovana pećina u Crnoj Gori. Tokom posjete Manastira Dajbabe, učenici su bili fascinirani njegovim neobičnim izgledom i unutrašnjim rasporedom, kao i zbog toga što je kao prostor za crkvu korišćen prirodni oblik pećine.Ova aktivnost je svim učenicima donijela nova znanja i jedno neobično iskustvo, tako da su inicirali da se uskoro opet organizuje izlet sličnog tipa. Aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.

Volontiranje

volontiranjeza

Učenički parlament SMŠ ’’17.septembar’’ je 25.04.2016. godine relizovao još jednu akciju volontiranja. Članovi UP su zadužili 8 učenika da posjete stare osobe iz Žabljaka koje teško žive i kojima je potrebna pomoć. Vrijeme za posjetu oni su iskoristili tako što su im kupili neke namirnice, završili kućne poslove i očistili dvorište, a nakon toga, prije nego što su otišli izdvojili su vremena da porazgovaraju sa njima. Tokom razgovora, čuli su mnogo priča iz njihovog života, kako iz djetinjstva, tako i  iz starijeg perioda.    
Članovi UP su bili vrlo zadovoljni kako je protekla akcija, kao i dobrodošlicom starih osoba, koje iako nisu u stanju da se stabilno kreću, poklanjaju osmijeh na licu koji oslikava osjećaj ponosa na svoju omladinu koja je voljna da pomogne starijima. Aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.

Prevencija psihoaktivnoh supstanci

prevnecijapsihsup

Učenički parlament SMŠ 17. septembar je odredio učenicu II razreda Ivanu Joksimović da 07.04.2016. godine u toku prvog časa održi predavanje na temu ’’Prevencija psihoaktivnih supstanci’’ kako bi upoznala učenike sa raznim faktorima kojim su svakodnevno izloženi,  kompleksni I složeni zadaci koje adolesencija donosi i kroz šta sve moramo da prođemo kroz razvojini period, kojim smo sve opasnostima svakodnevno izloženi i koje su posledice ako jedna ličnost počne da koristi psihoaktivne supstance zbog različitih uzroka. Predavanju je prisustvovala i Ljeposava Miljić ipred Kancelarije za prevenciju narkomanije.        
Predavanje je bilo jako korisno jer su učenici imali priliku da nauče nešto novo što se tiče njihovog razvoja kao i to zašto se počinje  korišćenje psihoaktivnih supstanci i koje su posledice svega to
ga. Aktivnost je promovisana na oglasnoj tabli.   

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (Međunarodni dan ljudskih prava, izložba/pano) – 3 boda
Edukativna tribina (Dan sigurnosti interneta) – 3 boda
Edukativna tribina (Međunarodni dan djeteta) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Izlet) – 3 boda
Humantiratna akcija (Volontiranje) – 4 boda
Edukativna tribina (Prevencija psihoaktivnih supstanci) – 3 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla x6 – 6 bodova

UKUPNO 25 BODOVA