Skoči na sadržaj

Primjedba Gimnazije "Panto Mališić" Berane – Odbijena

Uočili smo propuste u bodovanju, kada je u pitanju beranska Gimnazija ,,Panto Mališić”.
Naime, 
– aktivnost- Dan srednjoškolaca nije bodovan po 3. stepenu bodovanja, a promovisana je fb stranici škole;
– Turnir u šahu je po 3.stepenu bodovanja ocijenjen sa 1 bod, a objavljeno je na fb stranici;
– Dan maternjeg jezika nije bodovan po 3. stepenu ( fb stranica škole)
– Dan zaljubljenih je po 3.stepenu bodovanja ocijenjen sa 1 bod, a objavljeno je na fb stranici;
– Međunarodna saradnja nije bodovana po 3. stepenu, a objavljeno je o tome na fb-u, kao i u medijima- radio Berane;
– Humanitarna akcija je po 3.stepenu bodovanja ocijenjen sa 1 bod, a objavljeno je na fb stranici;
– Turnir u košarci nije bodovan po 3. stepenu, a objavljeno je na fb-u;
-Turnir u debati uopšte nije bodovan( bodovana je ,,Debata za osnovce”, a to je druga aktivnost), koji je promovisan na fb stranici i na sajtu škole;
 
Upravni odbor je razmotrio njihovu primjedbu i jednoglasnom odlukom je odbacio kao neosnovanu. Izvještaji koji su pristigli na adresu UNSCG od strane beranskih gimnazijalaca kao svoju sadržinu nijesu imali gorepomenute stavke, tako da iste Upravni odbor nije mogao bodovati.