Prevencija alkoholizma

Na inicijativu Učeničkog parlamenta JU Srednje elektro-ekonomske škole, 16. 03. 2018. godine, održana je edukativna tribina za odjeljenja II-4 i II-6.
Učenici su ovim povovodom imali priliku da od strane predstavnika Kancelarije za zavisnosti, Dragoslava Šebeka i predstavnika MUP-a, J. Šćekića, saslušaju sve negativne karakteristike ove zavisnosti. Takođe, na drugom času, učenici su pogledali edukativni film o ispovijesti jednog zavisnika.
DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda
V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnog lica-1 bod
UKUPNO BODOVA:5 bodova