Skoči na sadržaj

Pisanje projekata u organizaciji UP-a

Nakon prezentacije predstavnika UNICEF-a o konkursu za Up Shift radionice koje služe za razvoj društva, podstiču aktivizam mladih i pomažu onima kojima je pomoć potrebna, članovi UP-a su sastavljali timove za konkurs u sklopu UP-a. Za početak su se podijelili u timove sa po četiri člana, a zatim diskutovali ideje koje će poslati na konkurs. Prvi i drugi krug takmičenja prošle su dvije ekipe i završile trodnevni trening na Žabljaku. Ideje UP-a sa kojim su ova dva tima prošla na konkursu su obnavljanje učionice za djecu sa invaliditetom u osnovnoj školi „Jugoslavija“ i pošumljavanje područja nastradalog u ljetnjim požarima u Baru.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA