Skoči na sadržaj

Ostvarena saradnja sa kolegama iz Sarajeva

Za učenike Srednje ekonomsko-ugostitejske škole bio je organizovan izlet za Sarajevo.Učenički parlament je predložio da SEUŠ ostvari saradnju sa Srednjom ugostiteljsko-turstičkom školom iz Sarajeva, što se i realizovalo.Učenici su posjetili tu školu, bili u prilici da razgovaraju sa direktorom škole, sa učenicima, i sa njihovim sistemu obrazovanja i sistemom praktične nastave.Nakon posjete školi, određeni učenici Srednje ugostiteljsko-turističke su učenike SEUŠ poveli u obilazak Sarajeva,  ispričali im istorijat svoga grada, i pokazali im sve ljepote grada.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
III stepen dodjele bodova
Međunarodna saradnja-7 bodova
UKUPNO BODOVA-10 BODOVA