Skoči na sadržaj

Okrugli sto u ŠOSMO "Dara Čokorilo"

Učenici su pokušali da kroz istorijat sagledaju uticaj muzike na društvo i mlade, i na koji način su Stari Grci i Kinezi gledali na važnost muzičkog obrazovanja. Takođe se govorilo o raznim slučajevima “muzikoterapije”.
Učenici su se posebno istakli kao poznavaoci jazz, rock, klasične, gospel i pop muzike.
Akcenat je stavljen na značaju muzike u prenatalnom stadijumu, a bilo je pomena i o neurološkim aspektima slušanja muzike.
Tema koja je ostavljena za kraj je sve veća komercijalizacija muzike, gdje su svi srednjoškolci saglasni da sve više mladih sluša nekvalitetnu muziku, ali i da neki izvođači plasiraju pogrešnu poruku kroz istu.

Ova aktivnost UP je bila i medijski propraćena od strane portala Mladi Nikšića.

http://www.mladiniksica.me/sve-vise-omladine-slusa-nekvalitetnu-muziku/


DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna aktivnost- 3 boda

III stepen dodjele bodova

Međuopštinska saradnja- 5 bodova

IV stepen dodjele bodova

Mediji- 2 boda

UKUPNO: 10 bodova