Skoči na sadržaj

Okrugli sto u ŠOSMO "Dara Čokorilo"

Okruglom stolu su prisustvovali zainteresovani učenici, i na taj način su obilježili 258 godina od smrti ovog kompozitora.
Na samom početku đaci su pričali o njegovom životu koji je bio veoma zanimljiv. Naime, Hendl je rano pokazivao talenat za muziku, ali njegov otac, ugledni ljekar, nije želio da mu se sin bavi muzikom, već da studira pravo.
Posebnu zainteresovanost učenici su izrazili kada se diskutovalo o kompozicijama po kojima je Hendl najviše prepoznatljiv; a to su opere, oratorijumi, končerta grosa… Takođe, učenici I-og razreda su uz pomoć starijih kolega uspjeli da izanaliziraju poznatu svitu br. 4 u d molu.
Cilj ovog okruglog stola je bio i da se učenici I-og razreda bolje upoznaju sa muzikom baroka koju će da izučavaju.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna aktivnost- 3 boda

UKUPNO: 3 boda