Skoči na sadržaj

Obilježen Međunarodni dan ptica i drveća

Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar”, obilježen je 10. maj, Međunarodnidan ptica i drveća. Profesorica biologije, Snežana Jovković je učenike upoznala sa statističkim podacima i pojedinim zanimljivostima u vezi sa ovom temom, a koje se tiču stanovišta njene struke. Govorila je procentu ptica selica, o endemičnim vrstama na prostoru kako Crne Gore, tako i Balkana. Osvrnula se i na, nažalost sve učestalije, površine degradiranih šuma, zarad eksploatacije svih potencijalnih prirodnih resursa, stavljajući akcenat na aktuelne procese deforestizacije, koji se sporovode na globalnom nivou.
 
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I – 3 boda
UKUPNO BODOVA – 3 BODA