O aktivizmu na Dan srednjoškolaca

 

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, realizovana je tribina posvećena ulozi nevladinih organizacija u jačanju građanske inicijative mladih. Gost tribine bila je izvršna direktorka NVO “POVJERENJE” dr Gina Masoničić.
Prisutni učenici su dobili informacije kako se pokrenuti i ideju pretvoriti u stvarnost.
Tribina je bila interaktivnog karaktera, propraćena retrospektivom aktivnosti NVO POVJERENJE, od osnivanja do danas.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnog lica – 1 bod
Aktivnost se spovodi na inicijativu UNSCG – 1 bod

UKUPNO: 5 boda