Skoči na sadržaj

Nastavak saradnje sa Pomorskim fakultetom

 

U cilju ostvarivanja različitih vidova zajedničke saradnje između učenika koji pohađaju gimnaziju  “Niko Rolović” i studenata pomorskog fakulteta u Baru, predstavnici studentske službe pomorskog fakulteta posjetili su gimnazijalce dana 11. aprila. Cilj posjete predstavnika studentske službe pomorskog fakulteta većim dijelom bila je i promocija pomorskog fakulteta u vidu prikazivanja materijala za prezentaciju. U sklopu prikazivanja odabranog materijala o mogućnostima za upis na pomorski fakultet kao i beneficijama koje studiranje na takvom fakultetu pruža, bilo je i dijeljenje flajera za sve maturante koji su prisustvovali prezentaciji. Svi maturanti koji su zainteresovani za studiranje u jednoj od obrazovnih ustanova ovog tipa, na prezentaciji su mogli dobiti sve neophodne informacije koje su vezane za mogućnosti upisa na pomorski fakultet, onome što je neophodno da bi pohađali ovaj fakultet kao i o svim prednostima i opcijama koje studiranje na ovom fakultetu pruža.Prisutni maturanti gimnazije mogli su saznati i ostale informacije koje su ih zanimale, a koje nisu bile u sklopu prikazanog materijala, zahvaljujući pitanjima koja su mogli slobodno postaviti predstavnicima studentske službe. Ovakav oblik saradnje izmedju gimnazije i pomorskog fakulteta bio je odobren i podržan od strane Uprava obije obrazovne ustanove.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA
Edukativna tribina-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODOVA