Skoči na sadržaj

Nasilje nad ženama

Tako su članovi Učeničkog parlamenta Ajla Čolović i Zinaida Halilović pripremili skeč, u kojem su učestvovali učenici Amra Bralić, Arijan Musić i Bakir Husić , kako bi bliže predstavili ovaj svjetski problem koji je svugdje zastupljen, a naročito u njihovom kraju, gdje se o ženskim pravima teško govori. Učenice Ema i Ajla Murić pripremile su i kratku prezentaciju , a učenik Ahmed Nurković član Retoričke sekcije je na parodičan način govorio o nasilju nad ženama. Onda se razvila i diskusija između prisutnih profesora , direktora i učenika o zastupljenosti nasilja nad ženama u porodici, preventivnim mjerama i zaštiti .


DODJELA BODOVA:


II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

UKUPNO: 3 boda