Skoči na sadržaj

Mensa testiranje u SMŠ ''17. septembar''

Testiranje je obavljeno u prostorijama srednje škole sa početkom u 12 časova i realizovano prema pravilima i testovima Mensa Internacional, tako da su dobijeni rezultati međunarodno validni.
Pored 35 učenika SM, test je radilo i 5 učenika pljevaljske Gimnazije, a u okviru saradnje učeničkih parlamenata.

http://www.magazinnina.me/testiranje-inteligencije-na-zabljaku/

 

566666

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti – 3 boda

III stepen dodjele bodova
Međuopštinska saradnja – 5 bodova

V stepen dodjele bodova
Mediji – 2 boda

UKUPNO: 10 bodova