Skoči na sadržaj

Međunarodni dan borbe protiv HIV-a

Na inicijativu Unije srednjoskolaca Crne Gore i savjetovališta za mlade u okviru doma zdravlja Bar obilježen je Međunarodni dan borbe protiv HIV-a u barskoj Gimnaziji.
U klubu Gimazije doktorka Ljiljana Popović iz Doma zdravlja Bar, zajedno sa pomoćnom radnicom iz barskog savjetovališta, održala je edukativnu tribinu na temu HIV-a i prevencije istog.
Cilj ove tribine bio je podizanje svijesti mladih o ovoj temi, edukacija o prevenciji i suzbijanju kao i razbijanje stereotipa.
Nakon edukativne tribine održana je i pričaonica pod nazivom „Znanje razbija tabue“. Pričaonicu su vodili studenti iz Bugarske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine koji su u Baru bili učesnici seminara o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okviru projekta Erasmus+ organizacije i NVO Prima. Parlement ih je ovom prilikom kontaktirao te su sa učenicima trećeg i četvrtog razreda podijelili stečeno znaje u vidu interaktivne pričaonice.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
Edukativna tribina II-3 boda
III stepen dodjele bodova
Međunarodna saradnja-7 bodova
V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnog lica-1 bod
Aktivnost sprovedena na inicijativu UNSCG-1 bod
UKUPNO BODOVA-15 BODOVA