Skoči na sadržaj

Kulturno – humanitarna akcija Srednje elektro – ekonomske škole

Dana, 7.03.2017. godine sprovedena je Humanitarna akcija u školi koja se sastojala u dovoljnom prilaganju novca za kupovinu ruža za 100 korisnica Doma. Učenici su se izuzetno humano odazvali i novac za ovu kupovinu je za jedan dan bio skupljen.
Dana 8.03.2017. godine u Staračkom domu je održan kulturni program u saradnji sa ostale dvije Srednje škole kao i u saradnji sa NVO ,,Udruženje djece i roditelja Oaza“.
Program je počeo u 13h a završen nakon sat vremena.

Izuzetno velika posjećenost je ovog dana vladala u Domu.

Link emisije  https://www.youtube.com/watch?v=uwTWEZeb-BA

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (učešće u aktivnost) – 3 boda

UKUPNO: 3 boda