Skoči na sadržaj

Kreativna radionica

Članovi UP-a Gimnazije „Niko Rolović“ organizovali su kreativnu radionicu za učenike drugog i prvog razreda na temu motivacije i lijepih vrijednosti.
15 učenika imalo je priliku da uči na ovu temu od profesorice psihologije, Nataše Šljivić. Nakon predavanja učenici su zajedno sa profesoricom odabrali određenu temu i napravili kreativan pano.Panoi su izloženi u holu škole, gdje su svi učenici imali priliku da ih vide.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA