Izlet parlamentaraca

Članovi parlamenta gimnazije  “Niko Rolović” pokrenuli su inicijativu za organizovanje proslave povodom završetka trećeg klasifikacionog perioda za sve učenike koji su članovi učeničkog parlamenta.

Rukovodstvo parlamenta je o sprovođenju te ideje razgovarali sa upravom škole. U razgovoru koji su predstavnici učeničkog parlamenta postigli sa upravom škole određeno je da datum za sprovodjenje ideje o proslavi bude 01. april. Kada je većina parlamentaraca pristigla na odabrano mjesto, započela je i proslava uz pripremanje hrane i svega što je bilo neophodno za realizovanje ove ideje. Da atmosfera na proslavi bude još bolja, doprinijela je i muzika kao i neke od sportskih aktivnosti koje su članovi parlamenta organizovali. Novac za organizovanje proslave bio je sakupljan u danima koji su prethodili dogovorenom.

 Glavni cilj iniciranja ideje o ovoj proslavi bilo je i zbližavanje članova parlamenta kao i stvaranje bolje povezanosti među njima, ne samo kao učenicima koji predstavljaju članove parlamenta vec i njima kao prijateljima.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA

Ostale aktivnosti-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA