Skoči na sadržaj

Integrisani izvještaj nikšićke SEUŠ

Osnaživanje procesa prevencije u lokalnoj zajednici

tribinakanc

Učenički parlament je 13.04.2016. i 14.04.2016. godine učestvovao u projektu ,,Osnaživanje procesa prevencije u lokalnoj zajednici” koji sprovodi NVO ,,Centar za društvenu akciju i edukaciju”  i Kancelarijom za prevenciju narkomanije, nikotinizma i alkoholizma. Projekat su vodile Mirjana Popović-sociolog, Anđela Nikčević -psiholog i Ljubica Abramović-sociolog.

Projektom je planirano istraživanje kroz fokus grupe i anketiranje učenika u školi (svi uzrasti). Prva fokus grupa bili su učenici osnovnih i srednjih škola. Druga fokus grupa bili su roditelji učenika osnovnih i srednjih škola. Treća fokus grupa bili su profesori srednjih i osnovnih škola. Radom u fokus grupama, kroz diskusiju i različita iskustva svakog od učesnika došli su da zaključka da se zajedničkim radom i edukacijom učenika, profesora i roditelja možem obezbijediti bolja prevencija među mladima. Cilj projekta bio je da obezbijedi valjane rezultate i doprinese kvalitetnijem preventivnom djelovanju među mladima.

Kockanje-kao fenom ili bolest zavisnosti

Učenički parlament je u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije, alkoholizma , nikotinizma (Sekreterijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić), u srijedu 20.04.2016. godine , organizovao radionicu ,,Kockanje-kao fenom ili bolest zavisnosti”. Radionicu su vodile Ljubica Abramović i Ratka Jakšić.

Šta je kockanje? Koliko je prisutno kod mladih? Kako se razvija zavisnost?…samo su neka od pitanja kojima su se bavili na radionici.

Učesnici radionice su pokušali da naprave Profil kockara (nezrela i hirovita osoba, sklona ka rizikovanju…), i ukažu na negativne i pozitivne posledice koje mogu imati mladi koji kockaju. Zaključak ove radionice je bio ,, Kockanje je igra koja prestaje da to bude u određenom trenutku”.

Radionica je bila promovisana na oglasnoj tabli i facebook stranici škole.

Njihov osmijeh vrijedi više

U drugom polugodištu školske 2015/16. godine JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić, 

tj. Učenički parlament je organizovao i realizovao akciju prikupljanja novčanih sredstava i kupovinu proizvoda za djecu iz Doma u Bijeloj. Cilj ove akcije je bio da našim malim znakom pažnje usrećimo one kojima to mnogo znači, da promovišemo osjećaj  humanosti među mlađim generacijama.

U saradnji sa upravom škole svi učenici odnosno svako odjeljenje je obaviješteno o ovoj akciji, i svako je u skladu sa svojim mogućnostima mogao da da svoj novčani doprinos ovoj akciji.

Predstavnici odjeljenja tj. članovi Učeničkog parlamenta skupljali su novčana sredstva u svojim odjeljenjima, a akciju su podržali i zaposleni-kutija za donaciju bila je postavljena u zbornici. Akcija skupljanja novčanih sredstava, u skladu sa individualnim mogućnostima pojedinaca, je realizovana od 07.04. do 13. 04. 2016. godine.

Ukupno je učestvovalo oko 200 učenika u akciji, a  sakupljeno je 149,65€ i svi planirani proizvodi su kupljeni.

Kupovinu proizvoda su realizovali:

  1. Marušić Predrag – nastavnik
  2. Rovčanin Gordana – nastavnica
  3. Zeković Anđela – pedagogica
  4. Todorović Boris – predsjednik Učeničkog parlamenta

Kupovina proizvoda je organizovana u četvrtak 14. aprila 2016. godine, a u petak je direktor škole dostavio poklone na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
Aktivnost je bila promovisana na oglasnoj tabli.

 

Ishrana djece školskog uzrasta i omladine, i navike u ishrani

institut

U saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Učenički parlament je u srijedu 27.04.2016.godine organizovao predavanje na temu ,,Ishrana djece školskog uzrasta i omladine i navike u ishrani”. Predavač je bila dr Tanja Raičević, specijalista pedijatrije u Opštoj bolnici u Nikšiću. Na početku predavanja, dr Raičević, je istakla da na rast i razvoj djeteta utiču brojni faktori: oni na koje ne možemo uticati (genetski) i oni na koje možemo uticati, a među kojima su najvažniji ishrana i fizička aktivnost. Pravilna ishrana je osnovna baza dobrog zdravlja. Nedovoljna i preobimna ishrana dovodi do hroničnih bolesti i poremećaja, kao što su: dijabetes, alergije, gojaznost, nutritivna anemija, arteroskleroze, dislipidemije…

Doktorica se osvrnula i na pojedine TV reklame, koje govore o zdravoj ishrani. ,,Prazna crijeva, a krv puna energije?”-,,Da li je to zaista moguće?”. Učenicima su date preporuke za ishranu: povećati unos vode,umjereno koristiti so, umjereno dodavanje šećera, smanjiti unos masti , izbaciti hranu sa pojačivačima ukusa, uvesti voće i povrće , povećati količinu skrobne hrane kao glavnog obroka, itd. Cilj ovog predavanja je bio da se učenicima ukaže na značaj  izbalansirane ishrane i fizičke aktivnosti za zdravlje čovjeka.

Predavanje  je promovisano na Oglasnoj tabli škole i našoj facebook stranici.

Prava i dužnosti učenika

predavanjeeee

Učenički parlament je u srijedu 27.04.2016. godine organizovao radionicu na temu ,,Prava i dužnosti učenika”. Radionicu je vodila Ana Žižić, član UP i ,,Mladi pravnici”. Ciljna grupa bili su učenici prvog razreda.  

Cilj radionice je bio: -Upoznavanje učenika sa njihovim pravima i obavezama i

                              -Upoznavanje učenika sa načinom na koji mogu zaštititi svoja prava.

U prvom dijelu radionice učenici su upoznati sa pravima koja im škola obezbjeđuje, upotrebom jezika u školi i pravom na osiguranje. Statutom škole je utvrđeno da Predstavnici Učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa škole kada se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike (učenički standard, slobodne aktivnosti i slično).  U drugom dijelu radionice učenici su upoznati sa dužnostima odnosno Kućnim redom skole na koji im na početku svake školske godine ukazuju razredne starješine i koji je istaknut u holu škole. Radionica je završena odgovorima na pitanja:Kako učenici mogu zaštiti svoja prava? i Šta učenik može da uradi ako nije zadovoljan ocjenom?

Ova radionica je promovisana na Oglasnoj tabli škole, i našoj facebook stranici.

 

,,Pjesmom  te ćutim”

danknjige

Učenički parlament je povodom Dana knjige u četv
rtak 21.04.2016.godine organizovao promociju zbirke pjesama ,,Pjesmom te ćutim” Save Radulović, profesorice ruskog jezika i književnosti. Sava je član KZ,,Vladimir Mijušković”, KZ,,Poenta Poetika”, i član je udruženja književnika Crne Gore.

,,Pjesmom te ćutim” je Savina prva zbirka poezije. O zbirci pjesama govorila je Dijana Blečić, profesorica crnogorskog jezika i književnosti a njene stihove govorili su članovi UP. Promocija zbirke je izvršena na Oglasnoj tabli škole i na našoj facebook stranici.  

Tribina „Alkoholizam mladih“

alkoholizam

Dana 26. aprila 2016. godine JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola i Učenički parlament je u saradnji sa izvršnim direktorom  KLA PREPOROD koji zastupa Milorad Tepavčević iz Nikšića, u amfiteatru škole realizovao tribinu „Alkoholizam mladih“.

Gostujući predavač bila je Dr Marina Roganović (spec. neuropsihijatar, supspecijalista za bolesti zavisnosti), načelnica odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.  Kroz fotografije i primjere iz svog bogatog iskustva Dr Marina Roganović skrenula je pažnju učenicima o bolestima koji dovode do zavisnosti (alkohol, pušenje, droga, itd.) i o velikom broju takvih osoba sa kojima ona radi. Učenicima je kroz razne fotografije povećala svijest o štetnosti nikotina (pluća pušača i nepušača); zatim djevojkama dala savjete da ne drže dijete i da se ne izgladnjuju jer to dovodi do anoreksije. Kratko se osvrnula i na problem današnjeg društva, a to je zavisnost od interneta i društvenih mreža. Članovi UP i ostali učenici koji su prisustvovali ovom predavanju su komentarisali i postavljali pitanja koja su ih zanimala,  a koja su vezana za ovu temu.

 

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti – učešće u projektu (Osnaživanje procesa prevencije u lokalnoj zajednici) – 3 boda
Edukativna tribina (Kockanje – kao fenom ili bolest zavisnosti) – 3 boda
Humanitarna akcija (Njohov osmijeh vrijedi više) – 4 boda
Edukativna tribina (Ishrana djece školskog uzrasta i omladine i navike u ishrani) – 3 boda
Edukativna tribina (Prava i dužnosti učenika) – 3 boda
Ostale aktivnost- promocija knjige (Pjesmom te ćutim) – 3 boda
Ostale aktivnosti – učešće na tribini (Alkoholizam mladih) – 3 boda
Prisustvo stručnih lica (Kockanje – kao fenom ili bolest zavisnosti) x 2 – 2 boda
Prisustvo stručnih lica (Ishrana djece školskog uzrasta i omladine i navike u ishrani) x1 – 1 bod
Prisustvo stručnih lica (Pjesmom te ćutim – prof. crnogotskog jezika) x1 – 1 bod

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole x5 – 5 boda
Facebook stranica x5 – 10 bodova 

UKUPNO 41 BOD