Skoči na sadržaj

Humanitarna akcija ŠOSMO "Dara Čokorilo"

Djeca su imala priliku da čuju predavanje o osnavama muzike, notama, trajanju nota, takođe su taktirali i pjevali uz zvuke gitare koju je svirao đak škole. Notne sveske, olovke koje su potrebne za rad je obezbijedio Crveni krst Nikšić.
Ova aktivnost je medijski propraćena od strane RTCG, a učenik Dragan Martinović je dao izjavu za emisiju ,,Od mene tebi’’.


DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija- 4 boda

IV stepen dodjele bodova

Mediji- 2 boda

UKUPNO: 6 bodova