Skoči na sadržaj

Humanitarna akcija

Učenički parlament Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću tradicionalno je i ove godine i ove uzeo učešće u himanitarnoj akciji nevladine organizacije „Nacionalni osmijeh Crne Gore“, koja se sastoji iz prikupljanja novčanih sredstava i kupovinu proizvoda za štićenike Dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj. Cilj ove akcije je bio da se malim znakom pažnje usreće oni kojima to znači i da se promoviše osjećaj  humanosti među mladim generacijama.
Na sjednici Učeničkog parlamenta je dogovoreno da svaki predstavnik u svom odjeljenju promoviše ovu aktivnost i podstakne drugove na humanost. Kutija za donaciju bila je postavljena u holu škole 5 dana,  a pored nje bili su predstavnici parlamenta. Akciji prikupljanja novčanih sredstava odazvao se i određeni broj zaposlenih, kao i učenici, u skladu sa individualnim mogućnostima pojedinaca. Novac se skupljao od 18. do 25.aprila  2018. godine.
Na sjednici parlamenta 26. aprila 2018 .godine utvrđeno je da je skupljeno 73.85e, a dvije učenice škole koje su ujedno i volonteri organizacionog tima  su zajedno sa predstavnicima parlamenta 05.maja 2018. organizovali kupovinu potrebnih stvari za štićenike doma. U koordinaciji sa Organizacionim timom  kupljene su tri muške dječije trenerke.
Volonteri su dostavili kupljene proizvode na Ekonomski fakultet, a  organizovanoj posjeti Domu u Bijeloj prisustvovala su dva predstavnika Učeničkog parlamenta škole. Ova akcija je promovisana na oglasnoj tabli  i facebook stranici škole.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Humanitarna akcija-4 boda
UKUPNO BODOVA-4 BODA