Skoči na sadržaj

Himnaitarna akcija: Za Marijinu operaciju!

Učenički parlament ove škole u saradnji sa profesorima organizovao je humanitarnu akciju za prikupljanje novčanih sredstava za Marijinu operaciju. Kao koordinatora ove humanitarne akcije postavili su člana Parlamenta, Sanju Lončar i predstavnicu Volonterskog kluba, Brakočević Nikolinu.

Učenici su dan prije humanitarne akcije bili obavješteni o istoj obavještenjem. Već sljedećeg dana članovi Parlamenta su počeli sa prikupljanjem novčanih sredstava. Marijini drugari, donirali su onoliko koliko su bili su u mogućnosti. Nakon završene humanitarne akcije učenice su prebrojale novac i uplatile ga na žiro račun. Isti postupak su uradili i profesori i osoblje beranske Gimnazije.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Humanitarna akcija – 4 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole (obavještenje) – 1 bod

UKUPNO 5 BODOVA