Skoči na sadržaj

Edukativne tribine u osnovnim školama

Kroz ostvarenu saradnju sa ekonomskom i srednjom stručnom školom, barski gimnazijalci organizovali su održavanje edukativnih tribina u svih sedam barskih osnovnih škola. Naime, ovako su akciju koja je poznata pod nazivom “Dan otvornih vrata” remjestili u osnovne škole. U toku posljednje sedmice aprila mjeseca, članovi parlamenta ove tri srednje škole podijeljeni po timovi obišli su sve osnovne škole na teritoriji opštine Bar u prethodno dogovorenim terminima.

 Pored ključnih informacija o gimnaziji kao jednoj od osnovnih obrazovnih ustanova, učenici svih devetih razreda mogli su da saznaju vise informacija o  predmetima koji su prisutni u redovnom gimnazijskom sistemu školovanja kao i svim predmetima koji su u ponudi kao dio izborne nastave. Učenicima koji su bili zainteresovani da saznaju nešto više o uslovima školovanja kao i aktivnostima koje gimnazija nudi, pružene su informacije o polaganju maturskih ispita, kao i svim vannastavnim aktivnostima koje bi učenici kao gimnazijalci mogli da imaju. Iste informacije pružili su i predstavnici druge dvije srednje škole, dodajući sadržaj o obrazovnim profilima u tim obrazovnim ustanovama.

Kao sastavni dio prezentacije bile su uključene informacije o aktivnostima učeničkog parlamenta kao i o samom sistemu po kojem učenik može postati član učeničkog parlamenta gimnazije. 

– Osnovne škole u kojima su posjete bile organizovane su: ” Anto Đedovic”, ” ” Jugoslavija”, ” Blažo Jokov Orlandić”, ” Meksiko”,   “Srbija” i ” Mrkojevici”.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA
Edukativna tribina-7×3 boda=21 bod

III STEPEN DODJELE BODOVA
Saradnja na opštinskom nivou 2x3boda=6 bodova

UKUPNO BODOVA-27 BODOVA