Skoči na sadržaj

''Prevencija i borba protiv narkomanije'' i ''Vršnjačko nasilje''

Prva tribina je trajala u periodu od 13:30 do 14:30, a govorili su Božović Srđan i Cvijović Ivan, samostalni policijski inspektori za preventivu i borbu protiv narkomanije. Upoznali su ih sa vrstama narkotika, njihovom dejstvu na ljudski organizam, a takođe su i naveli primjere osoba sa kojima su se oni sreli tokom svog dugogodišnjeg iskustva. Nakon toga, druga tribina je trajala od 14:30 do 15:30, a nju je održao Đurđević Haris, inspektor za preventivu vršnjačkog nasilja i predstavio im je vrste istog kao i načina na koje se možemo izboriti protiv njega. Ovim edukativnim tribinama su prisustvovali svi učenici škole.
Takođe, na inicijativu Učeničkog parlamenta ove dvije edukativne tribine su organizovane i za učenike Osnovne škole ”Dušan Obradović”.

2864230

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina 3×4- 12 bodova

IV stepen dodjele bodova
Mediji – 2 boda

V stepen dodjele bodova

Stručno lice 1×3 – 3 boda

UKUPNO: 17 bodova