Skoči na sadržaj

BP: Posjeta savjetlovalištu

Nakon razgovora sa savjetnikom u Savjetovalištu za HIV doktorom Rasimom Agićem i psihijatrom Gordanom Konatar učenici Gimnazije su se i testirali 25. novembra 2016 godine.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova:

Edukativna tribina – 3 boda

III stepen dodjele bodova:

Saradnja na opštinskom nivou – 3 boda

V stepen dodjele bodova

Aktivnost realizovana na inicijativu UNSCG – 1 bod
Aktivnosti prisustvovalo stručno lice – 1 bod

UKUPNO: 8 bodova