Skoči na sadržaj

Edukativna tribina ŠOSMO "Dara Čokorilo"

Profesorica je na početku objasnila šta su frazeologizmi i šta je sve potrebno da bi određeni skup riječi postao frazeologizam. Takođe se razgovaralo o nauci koja proučava iste (leksikologiji). Akcenat je bio na razgovornoj frazeologiji jer se najčešće upravo ta koristi (mlatiti praznu slamu, držati jezik za zubima, progovoriće na lakat…)
Đak II razreda Milorad Balić je pripremio frazeologime (iz oblasti administrativne, naučne, profesionalne frazeologije), a učenici su morali da objasne šta oni znače.
Cilj ovakve tribine je bio da se učenici  ujedno zabave, nauče i uspješno je postignut. 

 

DODJELA BODOVA

 

II stepen dodjele bodova

 

Edukativna tribina- 3 boda

 

UKUPNO: 3 boda