Skoči na sadržaj

Edukativna tribina povodom Međunarodnog dana Roma

Ovom događaju pored učenika prisustvovala je i Džana Baković, školski psiholog. Kroz predavanje učenici su saznali više o istoriji, kulturi, muzici, jeziku, tradiciji i običajima Roma. Cilj prezentacije je bila edukacija i podizanje svijesti kod učenika o problemima i položaju Roma u društvu.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina  – 3 bodova

UKUPNO: 3 boda