Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o životu sa invaliditetom

U saradnji sa Opštinskom kancelarijom za mlade organizovano je predavanje i prezentacija od strane Marijete Mojašević, koja je inače zapošljena kao lice sa invaliditetom. Prisustvovali su svi članovi  parlamenta kao i još zainteresovanih učenika iz drugih odeljenja.

Nakon predavanja učenici su imali priliku da pogledaju film: “U međuprostoru”.

(https://www.youtube.com/watch?v=-bmAOmUmFK0&t=44s)

678

 

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

V stepen dodjele bodova
Aktivnosti prisustvovalo stručno lice- 1 bod

UKUPNO: 4 boda