Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o projektu eko – škola

Na ovom predavanju profesorica je upoznala učenike sa pojmom eko-škole, kao i njenim ciljevima, tj. eko-školskim koracima koje je potrebno ispuniti da bi naša škola dobila tzv. „zelenu zastavicu“. Pored toga, profesorica je zainteresovanim učenicima podijelila brošure koje će ih dodatno upoznati sa mnogim informacijama vezanim za ovaj projekat.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

UKUPNO: 3 boda