Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o Narkomaniji

U saradnji sa Opštinskom kancelarijom za prevenciju narkomanije organizovano je predavanje i prezentacija od strane doktora Rajka Raičevića, neuropsihijatra. Prisustvovali su svi članovi Učeničkog parlamenta kao i još zainteresovanih učenika iz drugih odeljenja.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

V stepen dodjele bodova
Aktivnosti prisustvovalo stručno lice- 1 bod

UKUPNO: 4 boda