Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o ljudskim pravima

Kao podrška aktivnostima koje izvodi Učenički parlament naše škole, u prostorijama biblioteke juče je održao radionicu Amar Borančić, nekadašnji istaknuti učenik naše škole,a sada aktivista u civilnom sektoru koji se bavi temama posvećenim mladima i obrazovanju, te ljudskim pravima.
Predavanju, kome već po tradiciji pridaju karakter aktivne diskusije i međusobnog uvažavanja – kako u načinu komunikacije tako i u toleranciji različitih stavova – prisustvovala je većina članova Učeničkog parlamenta.
Tema predavanja bila je “Sloboda i vladavina prava”. Nakon što je učenicima podijelio literaturu, te nekoliko primjeraka poklonio i školskoj biblioteci, Borančić je brojnim podsticajnim pitanjima koja se tiču koncepta pravne države, vladavine prava, zatim sistema demokratije, te pojmova kao što su sloboda, ustav,otpor prema autoritetu bilo koje vrste i sl. – razvijao diskusiju među učenicima.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnog lica-1 bod
UKUPNO BODOVA-4 BODA