Skoči na sadržaj

Edukativna tribina o adolesenciji

Edukativna tribina se održala u Gusinju za učenike područnog odeljenja prvog razreda Gimnazije. Učenici su mogli kako od profesorice tako i od vršnjaka da saznaju više o ovoj spezifičnoj fazi u razvoju čovjeka. Razgovarali su o promjenama koje se dešavaju kod mladih,o fazama adolescencije kao i o krizama koju izazivaju itd, a takođe su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i da postave pitanja kako bi se informisali o datoj oblasti.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

UKUPNO: 3 boda