Skoči na sadržaj

Edukativna tribina Gimnazije "Slobodan Škerović"

Učenici su imali priliku da čuju dragocjena iskustva socijalne radnice i bivšeg zavisnika koji radi kao asistent u Centru za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakaričkoj gori. Kroz prezentacije kao uvodnog dijela učenici su dobili informacije o vrstama psihoaktivnih supstanci dok su u nastavku mogli da čuju nešto više, ne samo o prevenciji, već i o posljedicama korišćenja narkotika.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina- 3 boda

V stepen dodjele bodova

Prisustvo stručnog lica- 1 bod

UKUPNO: 3 boda