Skoči na sadržaj

Edukativna tribina

Učenički parlament Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću je sa profesoricom pravne grupe predmeta, Natašom Gojković, organizovao edukativnu prezentaciju na temu Abortus-zakon, etika, religija. Učenici članovi parlamenta su prezentovali znanja stečena iz pravnih predmeta, kao i etike. Napravili su zanimljivo predavanje, tako da je ovim zaokružena jedna cjelina na temu reproduktivno zdravlje.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA