Skoči na sadržaj

Edukativna tribina

Učenički parlament, u saradnji sa Crvenim krstom i volonterskim klubom škole, 15. februara održali su edukativnu tribinu o volonterizmu.
Predavanje su vodile parlamentarke, i volonterka CK-a.Trajalo je jedan školski čas, i prisustvovalo je 30 učenika.
Govorili su uopšteno o volonterizmu, ali i o tome kako da postanu volonteri, i pridruže se Crvenom krstu.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA