Skoči na sadržaj

Druga anketa Gimnazije ''Panto Mališić''

Naime, anketu je popunilo 30 učenika, koji su birani nasumično.
Rezultati ankete su pokazali da da vršnjačko nasilje nije u velikoj mjeri zastupljeno u školi, kao i to da je verbalno nasilje znatno manje zastupljeno u odnosu na fizičko.
U narednom periodu učenici će nastaviti sa realizovanjem aktivnosti ovog tipa, kako bi dobili što više informacija o kvalitetu uslova za rad u školi i zajednici uopšte.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Anketa – 2 boda

UKUPNO: 2 boda