Skoči na sadržaj

"Droga-carstvo zla"

Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar”, sprovedena je anketa pod nazivom “Droga-carstvo zla”, a koja se tiče prikupljanja najnovijih statističkih podataka o zastupljenosti korišćenja ili pak procenta mogućnosti susreta sa psihoaktivnim supstancama među učenicima naše škole. Ucešće u istoj uzelo je 98 učenika. Prema rezultatima ove ankete, na sreću, jasno je vidljivo da učenici naše skole nemaju problema sa psihoaktivnim supstancama, odnosno sa konzumiranjem istih. Takođe, anketa pokazuje da učenici naše škole žive u “zdravoj” sredini, jer nemaju dodirnih tačaka sa konzumentima psihoakivnih supstanci.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Anketa-3 boda
UKUPNO BODOVA-3