Skoči na sadržaj

Dan srednjoškolaca na Žabljaku

Na Žabljaku je obilježen ovaj dan izradom panoa, organizovanjem tribine gdje je glavna tema bila vršnjačko nasilje, a održana je i prezentacija o Danu srednjoškolaca kako bi se svi učenici na što bolji način edukovali o tom danu. Osim toga, napisali su i obavještenje koje je išlo preko školskog razglasa kako bi se svi učenici upoznali sa tim da se obilježava ovaj datum. Putem školskog razglasa izvršena je i promocija aktivnosti.

 

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda
Ostale aktivnosti – 3 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole (školski razglas) – 1 bod

UKUPNO 7 BODOVA