Skoči na sadržaj

Dan srednjoškolaca cetinjske Gimnazije

Tokom prvog i drugog časa svaki nastavnik je imao obavezu da pročita tekst o Danu srednjoškolaca. Peti, šesti i sedmi čas je organizovano čišćenje školskog dvorišta. U toj akciji su aktivno učestvovali svi učenici i nastavni kadar škole.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Promovisanje aktivizma i prava srednjoškolaca – 2 boda
Ekološka akcija – 2 boda

UKUPNO 4 BODA