Skoči na sadržaj

Dan srednjoškolaca

Učenički parlament Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” je na inicijativu Unije srednjoškolaca  u saradnji sa učeničkim parlamentima Srednje stručne škole Berane, Gimnazije “Panto Mališić” i Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” obiljžio Dan srednjoškolaca. Putem društvenih mreža kao i putem plakata koje su lijepili po cijelom gradu učenici su obavještavali građane o programu koji će izvesti. Program je održan u sali Centra za kulturu. Sastavni dio programa bio je i kratki film o HIVu. Naravno ni ova aktivnost nije mogla da prođe a da se učenici Srednje stručne škole Berane ne prisjete svoga druga Veljka koji više nije među nama.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Kulturna manifestacija-3 boda
III stepen dodjele bodova
Saradnja na opštinskom nivou- 2 boda
V stepen dodjele bodova

Aktivnost se sprovodi na incijativu UNSCG- 1 bod
UKUPNO BODOVA:6