Skoči na sadržaj

Dan ljudskih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava (10.decembar), učenici Gimnazije i članovi Učeničkog parlamenta ,,30.septembar “, pripremili su zanimljivu radionicu kojoj su prisustvovali učenici, profesori, Uprava škole i predstavnici javne riječi. U okviru radionice prikazan je film ,, Vi ste važni. Vas život je važan ” čiji su autori učenici naše škole Amin Kardovic i Haris Murati. Pored filma prikazan je i kolaž sa člancima iz novima o kršenju ljudskih prava kako u svijetu tako i kod nas. Nakon toga učenici su diskutovali o ljudskim pravima uopšte (pravo na zivot , pravo na privatnost…) a bilo je riječi i o nasilju na društvenim mrežama, nasilju nad ženama , pripadnicima LGBT populacije, odnosno oblicima kršenja ljudskih prava u našoj zemlji ali i u svijetu, navodeći primjere iz svoje sredine ali i okruženja . Program su vodili Almina Mukovic i Haris Murati. Fascilitatori radionice bili su Amin Kardovic i Zilha Husovic. Profesori Adisa Malagić i Muhamed Šaljić su pomagali učenicima u pripremi radionce. Cilj radionice je da ukaže da je neophodno raditi na razvijanju solidarnosti, tolerantnijih odnosa u društvu ali i važnosti aktivne uloge pojedinaca, grupa, institucija tj . celokupnog društva da permanentno radi na planu zaštitite i unapređenja ljudskih prava.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda

UKUPNO 3 BODA