Skoči na sadržaj

Dan ljudskih prava

 
U saradnji sa Učeničkim parlamentom naša škola je tradicionalno i ove godine obilježila Dan ljudskih prava.  U Centru za učenje održana je radionica na već pomenutu temu. Učesnici radionice bili su učenici 2 odjeljenja.Kroz rad u grupama,učesnici su se dobro upoznali sa ljudskim pravima. Na hameru su predstavili značaj ljudskih prava,njihovu podjelu kao i najčešće načine na koje se,na žalost,ljudska prava danas krše. Radionica je bila jako zanimljiva i bila je primjetna velika zainteresovanost i angažovanost kod njenih učesnika. Poslije radionice jedan učenik je zajedno sa profesoricom sociologije održao predavanje/prezentaciju na temu ljudskih prava,i „zaokružio“ već pomenutu temu. Obilježavanje ovog datuma doprinijelo je jačanju demokratskih kompetencija u školi.
 DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda
UKUPNO BODOVA:3