Skoči na sadržaj

Dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Učenički parlament Srednje stručne škole organizovao je prezentaciju na temu: Vidovi i oblici trgovine ljudima. Power-point prezentaciju pripremile su učenice predstavnice Učeničkog parlamenta, Dubravka Perović i Milica Popović.
Trgovina ljudima je vrsta savremenog ropstva i pored ostalih, pošast savremenog doba. Žrtve trgovine ljudima mogu biti svi: žene, djeca i muškarci. Prisutni učenici su imali priliku da se bolje upoznaju sa oblicima, načinima i prevencijom trgovine ljudima. Učenici su posebno raspravljali o prevenciji zloupotrebe djece, prevenciji dječjeg prosjačenja i sklapanja ugovorenih brakova.I ovo je jedan od načina podizanja nivoa svijesti mladih o ovoj negativnoj pojavi savremenog društva.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda
UKUPNO BODOVA-4 BODA