Skoči na sadržaj

Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Učenički parlament Gimazije „Niko Rolović“ obilježio je 25. Novembar, Dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Svaki član parlamenta imao je zadatak da napravi fotografiju ili motivacioni poster na temu lijepih vrijednosti, ljudskih vrlina i pozitivnog rasmišljanja kako bi se širio pozitivan duh.
Nakon dostavljanja materijala fotografije su izradjenje u A4 formatu i zalijepljene na staklo u holu škole gdje su svi  imali priliku da ih vide i prime željenu poruku.


DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA