Skoči na sadržaj

“Dan bez telefona”

Projekat pod nazivom “Dan bez telefona”, koji je konstituisan i osmišljen od strane Učeničkog parlamenta i Uprave SMŠ „17. septembar“, izabran je  od strane Unije Srednjoškolaca Crne Gore kao jedan od 6 projekata za čiju će realizaciju biti uložena sredstva sakupljena akcionim danom.  Stoga su predsjednica Učeničkog parlamenta, Maša Stevović i maturantikinja, Anđela Stešević održale posebne prezentacije ovog projekta, objasnivši grupama učenika koji su to glavni ciljevi kojima isti teži, kao i sam akcioni plan.
Upoznale su ih i sa budžetom koji nam je na raspolaganju i sa školama koje će uzeti učešće.
Članovi Učeničkog parlamenta su zadovoljni zainteresovanošću učenika i potrudiće se da ravnopravno, prema svojim dosadašnjim zalaganjima kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima, izaberu učenike koji će uskoro provesti jedan interesantan i produkativan dan u prirodi, posvećujući pažnju njegovanju međuljudskih odnosa i zdravih stilova života.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina – 3 boda
UKUPNO BODOVA:3