Skoči na sadržaj

Dan alkoholizma

U skeču su dva lika bila pijana i njihov tok razgovora i ponašanje imali su humorističan karakter, ali na kraju se pojavio treći lik koji je ukazao na sve negativne strane konzumiranja alkohola.

3ert

DODJELA BODOVA


II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina – 3 boda
Ostale aktivnosti (skeč) – 3 boda


UKUPNO: 6 bodova