Skoči na sadržaj

Anketa za maturante

Barski ekonomisti su sproveli anketu pod nazivom “Šta poslije srednje škole?”. Maturanti su se rado odazvali pozivu, a UP je i više nego zadovoljan rezultatima.

DODJELA BODOVA
I STEPEN DODJELE BODOVA
Komunikacija sa srednjoškolcima(anketa)- 2 boda

UKUPNO BODOVA- 2 BODA