Skoči na sadržaj

Anketa na temu vršnjačkog nasilja

U anketi sastavljenoj od 25 pitanja učenici su se svojim odgovorima izjasnili o svom ličnom mišljenju o ovoj temi, dali su odgovore na pitanja koliko je vršnjačko nasilje zastupljeno u našoj školi, da li su ikada bili žrtve istog, kao i šta preduzimaju kada primijete da neko u njihovoj okolini vrši ili trpi nasilje.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Anketa- 2 boda

UKUPNO: 2 boda