Skoči na sadržaj

Anketa Gimnazije Cetinje

Anketirano je 292 učenika Gimnazije, rezultati ankete predstavljeni Natsavničkom vijeću i u proceduri je izrada akcionog plana u cilju rješavanja prepoznatih problema. 

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Anketa- 2 boda

UKUPNO: 2 boda