Skoči na sadržaj

60 godina od potpisivanje Rimskog ugovora

Ovim ugovorom, potpisanim 1957. godine, osnovane su organizacije koje je smatraju pretečama današnje Evropske unije, a to su Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju. Naime, učenici su uz pomoć profesorice sociologije u holu škole postavili štand sa posterima i flajerima kao propratnim materijalom, a nakon toga uslijedila je i prezentacija na tu temu.

eu

II STEPEN DODJELE BODOVA

Komunikacija sa srednjoškolcima (poster, flajeri)- 2 boda

Edukativna tribina- 3 boda

UKUPNO BODOVA-5 BODOVA